EL JUÍ PER LA PAGA EXTRA DEL 2012 ES FARÀ A L’AUDIÈNCIA NACIONAL EL 17 DE MARÇ

La Sala Social de l’Audiència Nacional ha acceptat a tràmit el conflicte col·lectiu presentat per Intersindical contra RTVV SAU per l’impagament de la paga extra corresponent al 2012 i ha fixat data per al juí, que se celebrarà el 17 de març.

cristobal montoroIntersindical reclama el cobrament de la paga extra o , subsidiariament, que es reconega el dret a cobrar la part proporcional de la paga de Nadal generada abans del 14 de juliol de 2012, data en la qual va ser publicat el Reial Decret-Llei que suprimia la seua percepció.

Fins ara la jurisprudència ha estat favorable a les peticions dels sindicats per cobrar els 15 primers dies de juliol. És a dir, que en el pitjor dels casos estariem parlant de l’equivalent a la meitat del salari d’un mes per a cada categoria laboral.

INTERSINDICAL PRESENTA CONFLICTE COL.LECTIU EN L’A. NACIONAL PER LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE 2012

Intersindical ha demandat RTVV davant l’Audiència Nacional per l’impagament de la paga extraordinària del 2012. El conflicte col.lectiu es presenta després que este matí ha fracassat l’acte de conciliació que s’ha produït a Madrid en el Servei de Mediació i Conciliació de la Direcció General d’Ocupació del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. CCOO, que ha sigut l’únic sindicat que s’ha presentat, s’ha adherit a la nostra demanda. L’empresa ha estat representada per David Gonzàlez.

audiencia cartel Fracassat l’acte de conciliació, el conflicte col.lectiu contra RTVV SAU s’ha registrat davant la Sala Social de l’Audiència Nacional. El que reclamem és el pagament de la paga extra corresponent al 2012 o, subsidiàriament, que es reconega el dret a cobrar la part proporcional de la paga de Nadal generada abans del 14 de juliol de 2012, data en qual va ser publicat el Reial Decret-Llei que suprimia la seua percepció.

La petició d’Intersindical es fonamenta en la vulneració de l’article 9.3 de la Constitució Espanyola per part de RTVV. La Carta Magna prohibeix la retroactivitat de les disposicions restrictives de drets fonamentals, per la qual cosa Intersindical reclama l’abonament dels drets meritats fins l’entrada en vigor del Decret-Llei. Això es tradueix en el pagament de la part proporcional de la paga extra de Nadal conforme als drets generats entre l’1 de juny i el 15 de juliol.

Recordem que aquells treballadors que mantenien la seua relació laboral a 31 de desembre del 2012 se’ls va deixar d’abonar la paga extra en la nòmina de desembre, mentre als que van ser acomiadats en desembre de l’any passat (treballadors de Ràdio 9) no se’ls va incloure ni es va abonar en la liquidació cap quantitat per la paga extra.

Fins ara la jurisprudència ha estat favorable a les peticions dels sindicats per cobrar els 15 primers dies de juliol. Les últimes sentències, fetes públiques l’última setmana, han tingut com a beneficiaris els companys de la radiotelevisió gallega i els funcionaris de l’Ajuntament d’Alacant.

Davant el conjunt de sentències dictades, Intersindical exigeix a RTVV SAU que no ajorne més les seues obligacions salarials amb els treballadors i que qualsevol liquidació de relació laboral incloga este concepte.

SEGONS ELS NOSTRES CÀLCULS, EL TSJ PODRIA ESTAR A PUNT DE TRAMITAR L’ERO DE RTVV

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana encara no ha rebut l’acte del Tribunal Suprem en el qual dictamina que l’ERO de RTVV ha de jutjar-se a València. A primera vista sembla impossible que un document ja porte quasi un mes per arribar de Madrid a València. Tanmateix, la cosa no és tan escandalosa si es considera la possibilitat que l’escrit s’ha pogut enviar en una burra.

Burro La distància de Madrid a València és de 357 quilòmetres i és sabut que la velocitat màxima de les burres és de tres quilòmetres hora. Naturalment no es pot demanar que la burra realitze tot el trajecte forçant la màxima. El més raonable és considerar una mitjana de 2,5 quilòmetres per hora.

Si considerem que qui porta el burro treballa 7 hores al dia i que descansa dissabte i diumenge les previsions serien les següents:

Com l’acte del Suprem es va dictar el dia 20 de maig, anem a suposar que l’animal va començar a fer camí l’endemà, dia 21. Donem-li un dia per a eixir de Madrid ja que circular per la M-30 en burro no és cosa senzilla. Per tant, començaria a fer carretera el dia 22.

Una vegada en carretera el burro hauria de tardar 17 dies en arribar fent tirades de 7 hores. Descomptant dissabtes i diumenges això posaria l’animal a l’entrada de València el dia 14 de juny. Pero sent el 14 de juny divendres i sabent com està l’entrada de València eixos dies es impossible que el burro arribara a la seua destinació abans del dilluns següent, 17 de juny.

Si tenim en compte que trobar past o palla en l’autovia no es fàcil i que moltes vegades ha hagut de desviar-se de la carretera seria més que raonable donar un marge de dos o tres dies més. Resumint que si arriba la notificació al TSJCV abans d’este divendres ningú no podrà dir que no s’han complit els objectius.

PLUS CONVENI: L’AUDIÈNCIA NACIONAL TOMBA LES MANGARRUFES DE L’EMPRESA

L’Audiència Nacional ha donat la raó als sindicats en el conflicte col.lectiu contra el descompte del plus conveni que ha fet l’empresa i que ha provocat que l’empresa reclame amb caràcter retroactiu les quantitats que, segons ella vam cobrar al llarg del 2011, concretament els 11 mesos que van del mes de gener fins a novembre. L’empresa haurà de tornar quantitats que, en el cas dels acomiadats van dels 1.100 als 2.700 euros. Estos diners s’han descomptat en la seua totalitat als treballadors afectats per l’ERO i està  descomptant-se mes a mes a aquells que no han sigut afectats per l’ERO. Ara el que li demanem a l’empresa que no continue fent marrulleries i que no recòrrega la sentència perquè tots sabem que la retallada del plus conveni ha sigut una pura i simple arbitrarietat.

plusInicialment es van presentar dos demandes, una promoguda per la Intersindical i una altra per  CCOO i UGT. Finalment estes demandes van ser unificades pel jutge i es van veure en un únic juí. Tot i això, hi haurà dos sentències.

La justícia li ha tocat la careta a l’empresa en el  plus conveni. Ara cal esperar que també li la toque en l’ERO. Recordem que l’únic ‘sindicat’ de RTVV que no ha anat a l’Audiència Nacional a reclamar el plus conveni que ens havien furtat ha sigut el CSIF. Els companys els estaran molt agraïts.

Les quantitats a tornar segons categories laborals són les del quadre adjunt. En el cas dels afectats per l’ERO se’ls haurà de tornar la quantitat total i en el cas dels que continuen en l’empresa el que es descompta per mes multiplicat per cinc.

La sentència ha acceptat la petició comuna de les dos demandes, és a dir, tornar els diners descomptats retroactivament,  però tot indica que no ha acceptat la nul.litat que plantejava en solitari la Intersindical i que, cas de prosperar, implicaria que l’empresa continuara pagant el plus conveni. Per conèixer els detalls d’esta qüestió estem pendents de llegir una segona sentència que es fa en base al mateix juí però que  encara no ens ha arribat.

Llig la sentència íntegra de l’Audiència Nacional.

DOCTRINA DE L’EMPRESA SOBRE EL PLUS CONVENI: TOT PER LA PASTA

Vist per a sentència el juí del Plus Conveni que hui s’ha fet a l’Audiència Nacional. Inicialment, estava previst fer dos vistes, una per la demanda presentada per la Intersindical i una altra per la presentada per CCOO i UGT, però el jutge ha decidit unificar-les. Com ja hem explicat, nosaltres demanem que ens tornen els diners que estan descomptant o s’han descomptat en base al plus conveni cobrat el 2011 amb efectes retroactius. I això per dos motius: perquè considerem que, cas d’existir deutes, haurien prescrit i perquè la forma d’actuar de l’empresa comporta la nul.litat de totes les decisions preses. CGT i USO s’han adherit a les dos demandes.

 NO HI HA DEUTES I, SI ELS HAGUERA, HAURIEN PRESCRIT

2013-04-04 12.18.11Durant el judici, que s’ha allargat durant 45 minuts, tots els sindicats han coincidit a assenyalar que les quantitats que l’empresa insisteix a reclamar als treballadors han prescrit en haver transcorregut un any des del seu pagament al llarg del 2011.

La intervenció de la lletrada de la Intersindical s’ha centrat en tres arguments: l’article 59 bis del Conveni Col.lectiu que dóna peu al plus conveni està vigent, l’empresa ha vulnerat el principi de tutela fonamental que resideix en la Comissió Paritària i la Sindicatura de Comptes mai ha qüestionat les quantitats que se’n deriven de l’article 59 bis. Per la seua part, l’empresa no ha argumentat la retallada i no ha anat més enllà de dir que la llei de pressupostos està per damunt del conveni.

 L’ARTICLE 59 BIS NO ESTÀ DEROGAT I PER TANT NO ES POT ELIMINAR

L’empresa no pot derogar ni ha derogat l’article 59 bis on es regula l’anomenat plus conveni. Tampoc l’ha derogat ni el podia derogar l’Audiència Nacional. Per tant, nosaltres considerem que continua vigent.

És fals que la Sindicatura de Comptes haja qüestionat en algun moment l’article 59 bis. El que ha fet és manifestar la seua oposició respecte la forma d’aplicar-se i concretament amb el caràcter consolidable amb el qual s’ha aplicat des dels seus orígens. Això significa que podria ser discutible el que es cobrava mes a mes en concepte de plus conveni, però no la paga que cal fer en el primer trimestre de l’any per compensar la pèrdua de poder adquisitiu en l’aplicació més restrictiva de l’article 59 bis. L’empresa, segons la Intersindical, hauria d’haver pagat durant este primer trimestre de l’any a tots els treballadors a càrrec del 2012 quantitats que van dels 550 als 1.300 euros segons categories laborals.

 LES ACTUACIONS DE L’EMPRESA HAN SIGUT NUL.LES I PER TANT CAL QUE CONITNUE PAGANT EL PLUS CONVENI

Hem dit que les quantitats que ens reclamen del 2011 haurien prescrit i que l’article 59 bis no ha estat ni anul.lat ni denunciat per ningú. Considerem que no és admissible que l’empresa l’haja tret de conveni de forma unilateral.

L’article 6 del nostre Conveni Col.lectiu regula de forma clara i precisa el procediment a seguir per no aplicar una part del conveni fins i tot quan hi ha per mig una sentència judicial, que no és el cas. Eixe procediment consisteix en obrir una negociació al si de la Comissió Paritària durant un període de 30 dies i, si no acaba en acord, acudir a un arbitratge. Res d’això no s’ha fet. Si el jutge accepta la nul.litat que ha plantejat la Intersidical, l’empresa hauria de continuar pagant el plus conveni de la mateixa manera que ho feia fins ara i en tot cas denunciar l’article per la via que toca: passant per la negociació i per la denuncia del conveni davant l’autoritat laboral.

Ara, la paraula la té el jutge.

PLUS CONVENI: SINDICATS I EMPRESA ENS TORNEM A VEURE LES CARES EN L’AUDIÈNCIA NACIONAL

Este dijous es faran a l’Audiència Nacional els dos juís presentats pels sindicats per tal d’exigir a l’empresa que done marxa enrere en la seua interpretació del plus conveni i que ha provocar la pèrdua de milers d’euros a cada treballadors. El que exigim de l’empresa és que respecte el Conveni Col.lectiu i els acords que signa, però també volem donar-li l’oportunitat al jutge de l’Audiència Nacional perquè diga a la direcció de RTVV que no manipule les seues sentències i que no les utilitze per justificar les seues malifetes.

A L’EMPRESA LI DONEN EL DIT I T’AGAFA DEL COLL

sentencia La Intersindical, amb l’adhesió de la resta de sindicats, va presentar l’any 2011 un conflicte col.lectiu davant l’Audiència Nacional per reclamar que s’actualitzara el Plus Conveni. És a dir, que s’incrementara este concepte d’acord amb la pujada de l’IPC tal i com es feia des del 2001. L’Audiència Nacional va rebutjar la nostra demanda en entendre que la forma concreta en la qual s’aplicava entrava en contradicció amb els Pressupostos de la Generalitat.

L’empresa però, no es va conformar en aplicar la sentència i negar l’increment de l’IPC en plus conveni, sinó que el va suprimir directament i posteriorment va reclamar als treballadors que li tornaren amb efectes retroactius tot el que havien cobrat durant tot l’any 2011 en base a l’esmentat plus.

Segons l’empresa, l’eliminació del plus conveni i l’exigència de tornar els diners cobrats durant tot l’any 2011 eren una exigència de la sentència de l’Audiència Nacional i no fer-la equivaldria a cometre una il.legalitat. Ni una cosa ni l’altra: ni l’Audiència Nacional va exigir que s’eliminara el plus conveni, ni va ordenar que es reclamaren als treballadors amb efectes retroactius els diners que havien cobrat en el 2011. I no ho va fer perquè no era la qüestió que es jutjava. I així cal interpretar-ho després de l’aclariment de sentència que va fer el mateix jutge sobre esta qüestió.

EL QUE ES JUTJA DIJOUS EN L’AUDIÈNCIA NACIONAL

Demà es jutjaran dos demandes. Una, presentada per CCOO i UGT, reclama que l’empresa torne els diners cobrats pels treballadors durant l’any 2011 en concepte de plus conveni que està descomptant o ha descomptat en la seua totalitat als treballadors acomiadats. La Intersindical comparteix està petició que forma part de la nostra demanda i per això que ens hem adherit a ésta.

La segona demanda que es jutjarà l’ha presentada la Intersindical i esperem que rebrà el mateix suport de CCOO i UGT que el que han obtingut estos sindicats de la Intersindical.

La demanda de la Intersindical coincideix amb la de CCOO i UGT a l’hora de reclamar que es tornen els diners descomptats o que estan descomptant-se, però va més enllà. Considerem que l’empresa ha abusat i s’ha extralimitat de tal manera, actuant amb tal prepotència i manca de respecte al conveni col.lectiu, que l’eliminació del plus conveni hauria de declarar-se nul.la i per tant continuar pagant-se. Però, independentment de la nul.litat, tampoc podem acceptar que la manera concreta d’aplicar el plus conveni que en el seu moment va qüestionar l’Audiència Nacional signifique l’eliminació pura i dura de l’article 59-bis del Conveni Col.lectiu.

EL CONFLICTE COL.LECTIU PRESENTAT PER LA INTERSINDICAL CONTRA L’APLICACIÓ DEL PLUS CONVENI ES JUTJARÀ EN L’AUDIÈNCIA NACIONAL EL 4 D’ABRIL

En l’Audiència Nacional es faran dos juís pel Plus Conveni. El primer d’ells està plantejat per CCOO i UGT i es farà el 4 d’abril a les 10:30. El segon, plantejat per la Intersindical, es farà el mateix dia a les 11:30, una hora després. El motiu de fer dos juís es que les demandes presentades no reivindiquen el mateix.

 JusticiaTotes les demandes coincideixen a demanar que l’empresa no reclame els diners que vam cobrar el 2011 en concepte de plus conveni i que torne aquells que està cobrant mes a mes en la nòmina o en la seua totalitat a través del “finiquito” en el cas dels treballadors afectats per l’ERO.

La Intersindical també reclama que l’empresa pague el plus conveni que vam deixar de cobrar durant l’any 2012 en considerar que la decisió de llevar-lo de la nòmina està viciat de nul.litat en vulnerar doblement el VIII Conveni Col.lectiu.

En la nostra demanda també plantejàvem la suspensió cautelar dels descomptes que estan fent-se en les liquidacions de l’ERO i en les nòmines fins que es resolga el conflicte col.lectiu però este requeriment ja ha sigut rebutjat pel jutge en comunicar-nos que esta qüestió caldrà abordar-la en el juí i no de forma prèvia com era la nostra intenció.

EL TSJ ES DECLARA INCOMPETENT DE FORMA DEFINITIVA PER A JUTJAR L’ERO DE RTVV

La sala social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana s’ha ratificat en la seua no competència per fer-se càrrec de la demanda col.lectiva de l’ERO de RTVV. La sala social de l’alt tribunal valencià  ha rebutjat, en un acte judicial que va ser firmat ahir pel magistrat, el recurs presentat per  l’empresa i es ratifica en la seua decisió de considerar que el cas hauria de ser jutjat per l’Audiència Nacional.
Després d’esta decisió del TSJ valencià, ha de ser l’Audiència Nacional qui es considere competent i fixe data de judici per a les demandes
presentades pels sindicats.

 I ARA QUÉ VA A PASSAR?

ANACIONALEl fet que el TSJ es considere incompetent per a jutjar l’ERO de RTVV no implica automàticament i necessàriament que l’Audiència Nacional siga la instància competent. Hi ha la possibilitat que Madrid també es considere incompetent i en eixe cas es crearia un conflicte de competències que acabaria en el Tribunal Suprem  i que podria retardar el juí de  l’ERO inclús un any.

Davant esta situació l’únic que cal és que l’Audiència Nacional siga conseqüent amb el que va dir en la “vistilla” realitzada el passat mes de desembre. En ella, el jutge, precisament per evitar que l’ERO acabara en el Tribunal Suprem, va anunciar que l’Audiència Nacional no es pronunciaria fins no saber quina era la posició del TSJ i va donar a entendre clarament que si València es declarava incompetent ( com ha passat), Madrid es declararia competent i ho faria de forma “immediata”. Això hauria de significar que la Sala ja ha debatut la qüestió i que en el moment que arribe la decisió del TSJ només caldrà posar data per juí. Una data que esperem que siga com més pròxima millor.

 QUÈ ÉS MILLOR PER ALS TREBALLADORS, VALENCIA O MADRID?

Eixa pregunta ja l’hem contestada més d’una vegada però  el resum de la postura de la Intersindical és que ens resulta indiferent, que el que cal és que el juì es faça el més aviat possible i que la nostra força no està en el lloc on es realitze el juí sinó el pes dels nostres arguments. I en això, no tenim cap dubte: estem carregats de raó i este ERO anem a tombar-lo.

L’EMPRESA, EN EL CAS DEL PLUS CONVENI, ESTÀ A PUNT DE CREUAR L’ESTRETA LÍNIA QUE SEPARA L’ABÚS DEL ROBATORI

L’Audiència Nacional acaba de ratificar que no va dictaminar la supressió del Plus Conveni ni tampoc va ordenar la devolució de les quantitats percebudes durant 2011. En un acte del 5 de desembre la Sala del Social destaca que es va “limitar a desestimar la demanda” d’increment del Plus, tal i com demanava la Intersindical. Per tot això hem exigit a l’empresa que paralitze les deduccions mensuals del plus conveni,  restituisca  les quantitats indegudament deduïdes i torne a incloure el plus conveni en les taules salarials en els mateixos termes que abans de la sentència.

2784790_640px - copia

L’empresa, per tal d’abaratir el cost de l’ERO, es va inventar que la sentència de l’Audiència Nacional sobre el Plus Conveni l’obligava a reclamar als treballadors tot el que van rebre per este concepte durant l’any 2011. Ara, el jutge de l’Audiència Nacional li ha llevat la raó a l’empresa i li ha recordat que durant el juí tampoc va reclamar que es tornara cap quantitat de diners. La direcció de RTVV hauria de replantejar-se la seua decisió en la mesura que no té cap base legal i que està a punt de creuar la línia que separa l’abús del robatori.

L’EMPRESA OMPLI UN POAL AMB LES SEUES LLÀGRIMES DE COCODRIL

El passat 19 de novembre la empresa va anunciar que en la nómina de novembre anava a començar a deduir de la nómina les quantitats rebudes durant l’any 2011 en concepte de plus conveni i que esta quantitat, en el cas dels treballadors afectats per l’ERO es restaria en la seua totalitat del finiquito. Segons l’escrit on anunciava esta mesura “la empresa lamenta esta decisión, pero recuerda que el asunto acabó en la Audiencia Nacional y la citada sentencia nos obliga a tomar esta medida de solicitar la devolución de lo percibido por el citado plus”.

El ben cert és que la sentència a la qual es refereix l’empresa no obliga a res. Es tracta d’una retallada encoberta del salari dels treballadors i d’una forma d’estalviar diners en el finiquito de les persones afectades per l’ERO.

L’empresa “lamenta” que està “obligada” a reclamar els diners del plus conveni però en cap moment ha explicat en quin lloc de la sentència apareix eixa “obligació” que tant “lamenta”.

L’AUDIÈNCIA NACIONAL ES PRONUNCIA DE NOU I POSA L’EMPRESA EN EVIDÈNCIA

La Intersindical, només rebre la comunicació de l’empresa es va dirigir a l’Audiència Nacional per demanar una aclariment de sentència. El resultat ha sigut que la Sala del Social ha rebutjat fer esta aclariment en base a que havia passat el termini per demanar-la que era de cinc dies després de dictada la sentencia. El problema és que difícilment podíem demanar el 29 de novembre del 2011 un aclariment sobre una qüestió que s’havia produït el 24 de novembre del 2012. A pesar d’això, el jutge deixa les coses ben clares en el segon fonament del seu escrit:

 No cabe acceder a la pretensión del sindicato demandante, puesto que se han superado todos los plazos legales para la aclaración de la sentencia, no pidièndose la rectificación de errores materiales manifiestos, ni tampoco erores aritméticos.

Queremos destacar, en cualquier caso que la Sala se limitó a desestimar la demanda, lo que impediría, caso de poducirse en tiempo hábil, cualquier aclaración del fallo, que fue plenamente congruente con lo debatido en el juicio”.

Del text cal destacar dos afirmacions molt importants: la primera és que la Sala es va limitar a desestimar la demanda on es demanava l’actualització del plus conveni i res més. La segona afirmació igualment important és que, cas d’haver demanat nosaltres l’aclariment quan tocava, el jutge tampoc l’hauria fet perquè la sentència era clara i congruent amb allò que es va debatre en el juí. Congruent vol dir que el jutge no es va pronunciar en cap moment sobre qüestions sobre les que ningú li havia demanat que es pronunciara, com ara si s’havien de tornar els diners. Ni la vam plantejar nosaltres, ni la va plantejar l’empresa. I si no ho va plantejar l’empresa ni nosaltres és evident que tampoc anava a fer-ho el jutge.

SENSE VERGONYA, AMB MALA FÉ I SENSE COARTADA

Una de les conclusions que es poden treure del que acabem de dir és que el jutge, a pesar d’afirmar que no podia fer un aclariment de sentència, sí que l’ha feta. Segurament perquè no li haurà agradat ni miqueta ni gens que l’empresa estiga fent barbaritats utilitzant-lo a ell de coartada.

L’empresa, quan el pròxim dia 4 de gener continue llevant dels finiquitos dels treballadors afectats per l’ERO quantitats que poden superar els 2.000 euros ha de saber que està passant la ratlla que separa l’abús del pur robatori. Una línia que ja ha passat amb els treballadors acomiadats i que tornarà a passar amb la nòmina de desembre quan realitze les retallades en la nòmina de tots els treballadors.

L’AUDIÈNCIA NACIONAL I EL TSJ CONTINUEN DESFULLANT LA MARGARIDA

La pilota continua en l’aire i a hores d’ara encara no sabem si finalment les demandes contra l’ERO es voran a València o a Madrid. En la compareixença que ha reunit empresa i sindicats en l’Audiència Nacional tots s’han reafirmat en les seues postures. El jutge ha advertit que si el tema s’enquista i acaba en un conflicte de competències en el Suprem el juí pot tardar un any a celebrar-se. Ell ha donat a entendre que farà el possible perquè això no passe.

 EL BALL DELS FISCALS

cuboLa postura dels fiscals en les demandes està resultant prou xocant. El fiscal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana es va pronunciar a favor de que el cas anara a l’Audiència Nacional. Hui hem pogut veure com el fiscal de l’Audiència Nacional es decantava perquè les demandes es jutjaren a València.

AFORTUNADAMENT, EL JUTGE SEMBLA TINDRE TRELLAT

Ja sabeu que el TSJCV es va inhibir a favor de l’A.Nacional però que va obrir un termini de cinc dies perquè les parts pogueren plantejar un recurs de reposició. Nosaltres vam renunciar a fer-lo, però l’empresa l’ha presentat. Cas de prosperar, el TSJ podria rectificar la seua decisió inicial i declarar-se novament competent.

El jutge de l’A. Nacional ha advertit del perill que l’ERO s’eternitze i ha donat a entendre que si això passa no serà per ell. Es per este motiu que ha dit que no es pronunciarà fins no saber el resultat del recurs de reposició. Això entenem que significa que l’A. Nacional s’adaptarà al que diga el TSJ. Si este es reafirma a dir que no és competent, l’A.Nacional es declararà competent i si el TSJ canvia de parer i diu que és competent, l’A. Nacional es declararia incompetent.

Quan entraríem en el pitjor de tots els escenaris, és a dir en el conflicte de competències?: Quan els dos tribunals es consideraren competents o incompetents a l’hora. I això, pel que hem vist no està en el guió del jutge de l’A. Nacional. Afortunadament.

Juliol 2018
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
« febr.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
%d bloggers like this: