LA CARTA PER A RTVV QUE GUARDEN EN LA MÀNIGA XIMO PUIG I MÒNICA OLTRA

Ximo Puig i Mònica Oltra guarden una carta en la màniga per “solucionar” el problema laboral de RTVV. La carta, cas de ser jugada, seria una punyalada per als treballadors de RTVV, però es presentaria en una caixeta tan bonica i embolicada amb un llacet tan delicat que segur que enganyaria uns quants.

La carta amagada no és altra que remar a favor de que l’Audiència Nacional sentencie que l’ERO de RTVV fou improcedent. Vist així, sembla que significaria una clara victòria dels treballadors. La realitat, però, és ben diferent.

caravaggio

Jugadors de cartes, de Caravaggio. Obra de 1595.

LA IMPROCEDÈNCIA ÉS UN MAL NEGOCI

Segons l’actual legislació, la improcedència dóna a l’empresa la potestat de triar a capritx qui es reincorpora i a qui indemnitza (tu sí, tu no…). Els únics que poden triar entre les dos opcions són els membres del Comité d’Empresa. Així que una improcedència únicament implicaria, com a molt (i cas que es reconeguera que RTVV i CVMC són la mateixa empresa), la reincorporació al treball dels membres del Comité d’Empresa que així ho demanaren. La resta de treballadors només aconseguirien una millora en la indemnització que van rebre amb l’acord de l’ERO.

La millora de la indemnització tampoc no seria igual per a tots. Els treballadors dels grups retributius més baixos, que són la majoria,  es quedarien pràcticament igual, mentre que els que tenien un major salari eixirien més beneficiats.

AMB LA IMPROCEDÈNCIA, MÉS DIFÍCIL TREBALLAR

La part més negativa de la improcedència seria que alguns dels principals avantatges aconseguits en l’acord de l’ERO desapareixerien. Per exemple, les millores per als majors de 55 anys i la prioritat que dóna la clàusula sisena als extreballadors per a posar en marxa la nova ràdio i televisió públiques. Amb la improcedència només estarien vigents els “beneficis” que dóna la nova llei de RTVV als extreballadors i que es redueixen a alguns mèrits per entrar en la borsa de treball, però sense la prioritat en el treball que marca l’acord de l’ERO.

La improcedència seria per a l’empresa la millor fórmula per començar de zero la ràdio i la televisió. La que més pot agradar al Consell. La que més bé li vindria per a “neutralitzar” els problemes laborals i deixar els treballadors encara més indefensos del que es troben.

Naturalment estem parlant d’una improcedència no pactada. De fet, els representants dels treballadors, una vegada que el Consell diu que no paralitza la liquidació de RTVV SAU, sempre hem plantejat que la millor solució per als problemes laborals seria una improcedència pactada. Però els fets demostren que ni el govern ni l’empresa volen negociar. I qualsevol negociació sobre la base d’una improcedència pactada hauria de prendre com a punt de partida -que no d’arribada- el reconeixement dels drets adquirits a través de l’acord de l’ERO. El contrari seria vendre la possibilitat de treballar per quatre xavos.

LES  CARTES DE L’ARROGÀNCIA

1368_20150213-golosinas-vidalClar que Ximo Puig i Mònica Oltra també podrien pensar a jugar altres cartes: continuar sense complir l’acord de l’ERO encara que l’Audiència Nacional diga que és procedent i no donar feina als treballadors encara que siga declarat  nul. Tot menys negociar. Segurament per la cosa eixa de l’arrogància. Per no parlar de la incoherència que suposaria que el Consell pretenguera aprofitar-se dels efectes de la reforma laboral del PP que diuen rebutjar i que els seus diputats i diputades a Madrid han votat derogar. Fes el que dic però no el que faig, o una cosa es predicar y otra dar trigo.     

Nosaltres, com sempre, continuarem defensant els drets dels treballadors, oberts a la negociació i disposats a acudir les vegades que calga als tribunals en defensa dels drets que no ens volen reconèixer.

Conseqüentment amb tot l’esmentat no cal dir que la Intersindical, si no es negocien prèviament contrapartides, no defensarà en l’Audiència Nacional la improcedència, sinó únicament la nul·litat. Nosaltres no volem que ens enganyen amb unes llepolies.

LA INTERSINDICAL ES PERSONA EN LA DEMANDA DE CGT A L’AUDIÈNCIA NACIONAL PERÒ ÚNICAMENT DEFENSARÀ LA NUL·LITAT ARGUMENTANT CAUSES SOBREVINGUDES

L’Audiència Nacional ha admés la personació de Intersindical en la demanda de la CGT pel jui de l’ERO. L’objectiu de la Intersindical sempre ha sigut i continua sent que tornen a RTVV el màxim nombre de treballadors amb les millors condicions possibles. Malauradament, davant la negativa del Consell a negociar, l’única manera d’aconseguir que es respecten els nostres drets és acudir als tribunals.

El mes passat la Intersindical va presentar una demanda davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per tal que es reconega que ens trobem davant una successió d’empreses amb frau de llei de l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors. Ara també podem anunciar que ens hem sumat parcialment a la demanda col·lectiva de la CGT presentada en l’Audiència Nacional i que es jutjarà el 11 de gener. La nostra personació es refereix únicament a la demanda de nul·litat ja que per a nosaltres la improcedència, si no és pactada, no beneficia els treballadors.

FETS SOBREVINGUTS

audiencia-nacional-pDes què es presentà la demanda de CGT s’han produït una sèrie d’esdeveniments molt importants. El primer d’ells és que, malauradament, el Tribunal Constitucional s’ha pronunciat en contra del recurs que havia presentat el PSOE davant la possible inconstitucionalitat de la llei de tancament de RTVV.

D’altra banda, l’empresa està retallant l’ERO de forma descarada mentre que RTVV SAU únicament i exclusivament ha liquidat els treballadors. Estos fets considerem que tomben tot el bastiment sobre el qual es va fonamentar l’ERO d’extinció. I són precisament estos fets sobrevinguts els que hem argumentat en l’Audiència Nacional per tal de personar-nos en la causa.

LA LIQUIDACIÓ DE RTVV SAU NO S’HA PRODUÏT DE FORMA EFECTIVA I REAL

Durant la negociació de l’ERO no va haver cap possibilitat de negociar un pacte de viabilitat que hauria permés mantindre les emissions de ràdio i televisió. Els sindicats firmants mai no van reconéixer les causes de l’ERO i així queda reflectit per escrit en l’annex de l’acord subscrit en març de 2014.

L’ERO al qual ens va abocar l’actitud irresponsable del PP només estava justificat davant el tancament de l’empresa i el final de les emissions dictat per la llei 4/2013. De fet, fou el tancament de l’empresa i el final d’emissions la causa que constava en totes i cadascuna de les cartes que reberen els treballadors per justificar el seu acomiadament.

Es dóna la circumstància, però, que l’últim acomiadament es va produir el 30 de juny del 2015, una data posterior a l’aprovació, el 2 d’abril de 2015, de la llei 5/2015 del Servei Públic de RTVV l’objecte de la qual era la recuperació de la ràdio i la televisió públiques.

rtvvÉs a dir, el suposat motiu de l’ERE era el tancament de RTVV SAU i el final de les emissions, però el temps ha demostrat que això mai no s’ha produït. Des de la Intersindical entenem que l’acord de l’ERO cal considerar-lo nul en base a que estant viciada la causa també ho estava el consentiment de l’acord. Un fet que podria tindre la consideració de dolo i que queda perfectament definit al Codi Civil.

ESTAN INCOMPLINT-SE DOS DE LES CLÀUSULES DE L’ERO

En l’ERO hi havia una clàusula per protegir els drets dels treballadors en cas que en el futur i després del tancament i liquidació de l’empresa es projectara la reobertura de RTVV. Esta clàusula literalment diu el següent:

La ley 4/2013 no cuestiona que en un futuro próximo la Generalitat vuelva a ejercer los derechos derivados del artículo 56 del Estatuto de Autonomía y la correspondiente reapertura de los servicios de la radio y la televisión pública.

En caso de que la mencionada reapertura se produjera en los dos años siguientes a partir de la fecha de la finalización establecida para proceder a las extinciones de contrato de trabajo del presente ERE, el 30 de junio de 2015, las dos partes acuerdan que esta medida implicaría la prioridad en la contratación por parte de la nueva radio televisión de los actuales trabajadores de RTVV SAU que así lo soliciten.

La prioridad operará en las contrataciones de carácter temporal hasta tanto se celebren pruebas selectivas y, en todo caso, en éstas, computarán en fase de valoración de méritos con carácter diferenciado de cualquier otro: haber trabajado en RTVV, haber accedido mediante proceso selectivo y la antigüedad”.

L’empresa ha incomplit la clàusula sisena de l’ERO i, a més, s’ha negat a reunir la comissió de seguiment a la qual estava obligada per la clàusula cinquena. A més, ha establert en la llei 6/2016 un tractament per als extreballadors de RTVV SAU que limita molt seriosament el pactat en l’ERO.

Ens trobem, per tant, davant una situació en la qual ni s’ha liquidat l’empresa que era l’única justificació de l’ERO ni s’està complint l’ERO que era l’única eixida que se’ls havia donat als treballadors amb la corresponent indefensió que això implica.

EL CONSELL FUIG DE LA SOLUCIÓ NEGOCIADA PER A RTVV

audiencia

El Consell prefereix una sentència de nul·litat que ens coste als valencians 200 milions d’euros a negociar una solució pactada.

COMUNICAT DEL COMITÉ D’EMPRESA DE RTVV

Els 6 sindicats presents al Comité d’Empresa de RTVV han constatat hui que el Consell rebutja explorar la via de la negociació per a trobar una solució al problema laboral derivat del tancament de l’empresa.

En una reunió mantinguda amb el Secretari Autonòmic de Comunicació, José Maria Vidal, i els tres membres del Consell de Liquidació de RTVV, s’ha evidenciat que el Govern valencià no té voluntat per seure a negociar una eixida pactada al conflicte laboral. El Comité ha escoltat, amb estupor, com el Secretari Autonòmic valorava com a millor opció una sentència de nul·litat de l’ERO.

Inexplicablement, l’executiu valencià continua jugant a la ruleta russa amb una sentència que, en cas de dictar la nul·litat de l’ERO, seria tremendament onerosa per a les arques de la Generalitat, amb un cost pròxim als 200 milions d’euros.

En la reunió, els sindicats hem plantejat un marc negociador orientat a aconseguir 4 objectius que considerem comuns amb el Consell:

1.-Facilitar la recuperació del servei públic de ràdio i televisió públiques el més aviat possible.
2.- Fer possible la recuperació del major nombre de treballadors del sector audiovisual, assolat pel tancament de RTVV SAU a finals de 2013.
3. Desenvolupar el contingut de la disposició addicional segona de la LLEI 12/2015, on es recull que “en l’elaboració de la futura llei, s’haurà de tenir en especial consideració l’experiència acumulada i el sistema d’accés del personal al servei de l’antiga RTVV, SAU”.
4. Dotar de la major seguretat jurídica al procés de recuperació del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic.

En este sentit hem plantejat un reconeixement de les parts i un calendari de negociacions. Les evasives del Consell a treballar per una eixida negociada consensuada aboca als sindicats a concentrar els seus esforços en la via judicial per aconseguir una sentència favorable , tant en la demanda activa a l’Audiència Nacional, com en totes aquelles que es puguen plantejar, a partir d’ara, per defendre els drets dels treballadors d’RTVV.

Ruleta-rusa

Jugant a la ruleta russa

El Comité vol subratllar que el Consell ha estat emprant tàctiques dilatòries des de l’estiu i els extreballadors de RTVV ja no tenim més temps. D’ací un mes s’haurà esgotat la prestació de desocupació per a la majoria i el Comité farà una crida per incrementar les mobilitzacions al carrer. El Comité reitera la seua voluntat de negociar en el moment que l’executiu presente una proposta seriosa dirigida a trobar un acord.

Els sindicats lamenten que el Consell ignore el treball efectuat pel grups parlamentaris que li donen suport, on sí que s’ha arribat a un consens per a propiciar una solució negociada amb els sindicats.

A partir d’ara, la responsabilitat d’embolicar encara més el front judicial és única i exclusivament de l’actual Consell. Ja no es justifica excusar-se en la nefasta gestió del govern del PP, perquè la decisió de no solucionar el conflicte en una mesa negociadora evitant els tribunals és de l’actual Consell i de la persona en qui ha delegat.

Igualment, considerem que, en contrast amb l’actitud mantinguda durant la passada campanya electoral, els partits del Consell han jugat amb el futur dels treballadors alimentant promeses que ara no tenen la voluntat de mantenir ni de concretar. Lamentablement, haurem de concloure que este Consell dóna per bona la política laboral del PP a RTVV

 

 

L’ERO AL TSJCV: HEM PERDUT VORA SET MESOS, PERÒ NO HEM PERDUT NI UN GRAM DE RAÓ

El Tribunal Suprem ha decidit que els jutges competents per abordar les demandes col.lectives contra l’ERO de RTVV són els del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. És a dir, els mateixos que ja fixaren el juí per al 6 de novembre de l’any passat. La burocràcia judicial ens ha fet perdre molt de temps, però els nostres arguments són tans sòlids com el primer dia. (Clica ací per llegir la resolució del Suprem).

TORNEM AL PUNT DE PARTIDA

LA_RAZON_345756_valen El pas del temps mai no és neutral. Si el juí s’haguera fet el 6 de novembre tal i com estava previst, hauríem pogut abordar-lo tots els treballadors junts perquè, aleshores, l’ERO encara no havia començat a executar-se. Això hauria evitat patiments i ajudat els treballadors a mantindre la lluita i l’esperança.

També hauria evitat els intents que estan fent alguns per pressionar el tribunal argumentant que una sentència de nul.litat a estes altures seria econòmicament impossible d’afrontar. Paraules com les del vicepresident José Císcar en el sentit que si els jutges tomben l’ERO tancaran RTVV, es mire com es mire, és un intent de pressió. És cert que cada dia que passa l’empastre és més gran, però la multiplicació del empastre no dóna la raó a aquells que l’han provocat, sinó a aquells que estan patint-lo i que no són altres que els treballadors. Nosaltres estem convençuts que estes maniobres barroeres no tindran cap efecte sobre els jutges, però l’objectiu del vicepresident del Consell és clar i transparent com l’aigua mineral sense gas.

 ACÍ NINGÚ NO TRIA: TOCA ON TOCA

S’ha especulat sobre els avantatges o desavantatges de portar l’ERO de RTVV al TSJ o la l’Audiència Nacional. La realitat però, és que ningú no tria el tribunal que ha de jutjar una demanda. De la mateixa manera que tampoc tria els jutges concrets que han de dictar sentència. Les demandes es presenten on toca i no en el lloc on es vol que toque. El Tribunal Suprem ha decidit que el juí es farà ací. Des de la Intersindical estem farts de dir que per a nosaltres això es secundari i que l’únic que volem és que siga ràpid.

D’altra banda, els fets han demostrat que, cas de poder elegir tribunal, l’elecció tampoc seria fàcil, perquè ja tenim en les nostres mans un bon grapat de sentències favorables als treballadors, tant del TSJ, com de l’AN.

 UN BITLLET D’ANADA I TORNADA

17116877La competència del TSJ no perjudica per a res les demandes col.lectives, ja que les presentades en l’AN seran traslladades ací i els sindicats podrem unir forces i defensar-les amb les mateixes garanties.

Com hem dit més d’una vegada, la nostra força ens la dóna tindre la raó. L’anterior direcció de l’empresa ha abordat este ERO negociant de mala fe, amb prepotència, fent bandera de l’arbitrarietat, menyspreant el conveni, mentint, actuant de forma desproporcionada i sense preocupar-se de complir els mínims requisits exigibles per la normativa vigent. I nosaltres això ho podem demostrar i anem a demostrar-ho davant el tribunal.

Si tombem l’ERO, els companys que estan al carrer tornaran. El nostre desig és que el seu haja sigut un viatge d’anada i tornada. I quan més aviat tornen, millor.

SENSE ACORD L’ACTE DE CONCILIACIÓ DEL CONFLICTE COL.LECTIU PEL PLUS CONVENI CELEBRAT A MADRID

Tal i com era previsible l’acte de conciliació ha acabat sense acord en no acceptar l’empresa les nostres reivindicacions. Ara, serà l’Audiència Nacional la que diga qui té la raó.

 TRES DEMANDES

pelea comicEn l’acte de conciliació s’han vist les demandes de CCOO i UGT que demanen que l’empresa no obligue a tornar amb efectes retroactius el que es va cobrar en concepte de plus conveni durant l’any 2011 i la de la Intersindical que, a més de l’esmentada reivindicació, també reclama que es pague el plus conveni de l’any 2012 en considerar que la decisió de llevar-lo és objecte de nul.litat. La Intersindical també reclama la suspensió cautelar dels descomptes que estan fent-se en els finiquits i en les nòmines mentre no es resolga el conflicte col.lectiu.

L’acte de conciliació enceta el compte enrere perquè l’Audiència Nacional es pronuncie.

LA INTERSINDICAL PLANTEJA CONFLICTE COL.LECTIU EN L’AUDIÈNCIA NACIONAL PER L’APLICACIÓ DEL PLUS CONVENI

La demanda de la Intersindical porta la denúncia més enllà d’exigir a l’empresa que no descompte als treballadors el plus conveni cobrat l’any 2011 i també planteja la nul·litat de les seues actuacions alhora que reclama que es torne a pagar el plus perquè mai no hauria d’haver-se deixat de pagar. Atés que d’ací uns dies començarà a aplicar-se l’ERO en TVV també demanem al jutge la suspensió cautelar dels descomptes que estan fent-se en les liquidacions i en les nòmines fins que no es resolga definitivament el conflicte col·lectiu que hem plantejat.

ACTUALITZACIÓ DE LES 16:00 h.:  L’Audiència Nacional ha fixat l’acte de conciliació per la nostra demanda el pròxim dijous, 31 de gener

 QUALSEVOL EXCUSA ÉS BONA PER FOTRE ELS TREBALLADORS

mafaldaL’empresa no es conforma en haver imposat un ERO amb les condicions mínimes que marca la nova i escandalosa reforma laboral sinó que vol anar més enllà pagant menys que el que marca la legislació. I ho farà retallant la indemnització d’entre 1.100 i més de 2.700 euros per treballador prenent per excusa una sentència de l’Audiència Nacional sobre el plus conveni que no diu el que ells volen que diga. I la millor prova és que el mateix jutge que va emetre la sentència ha deixat clar que el fallo només afectava a les qüestions plantejades en la demanda en la qual només es demanava l’actualització del plus i no es va debatre en cap moment la seua existència que no fou qüestionada per ningú, incloent l’empresa.

MENYSPREU AL CONVENI I ALS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS

L’empresa se’n riu del Conveni Col·lectiu i dels sindicats i es nega de forma sistemàtica a convocar la Comissió Paritària per tractar formalment el descompte en les nòmines del plus conveni cobrat durant 2011. Fa el que li dóna la gana i ni tan sols cobreix l’expedient escoltant els representants dels treballadors, tal i com li exigeix el propi conveni. Esperem que esta xuleria li coste molt cara perquè una de les bases per les quals la Intersindical planteja la nul·litat de totes les actuacions referides al plus conveni és, precisament, l’incompliment de l’article 6 del conveni que tant li molesta on es diu expressament que “en el supòsit que alguna o algunes de les condicions pactades fóra nul.la, ineficaç o no vàlida, segons Resolució de l’Autoridat Laboral o per sentència judicial, les parts, mitjançant la Comissió Paritària, disposaran d’un termini de 30 dies per a renegociar la condició per tal de restablir l’equilibri de les recíproques obligacions i drets que s’hagen pogut perdre en perjudici d’alguna de les parts. Si en el terme de 30 dies no s’ha aconseguit un acord per la Comissió Paritària, se sotmetria la qüestió a un arbitratge d’equitat”.

La Intersindical sí ha complit amb l’obligació d’anunciar a l’empresa que anàvem dur el tema als tribunals. Ho hem fet per dos vegades i li hem argumentat per què. La resposta ha sigut el silenci.

PREMEDITACIÓ, TRAIDORIA, SADISME …. I XANTATGE

I l’empresa no respon perquè sap que no té la raó. La seua intenció d’obligar els treballadors a tornar amb efectes retroactius el que van cobrar el 2011 en concepte de plus conveni va planejar de forma molt discreta però real durant la negociació de l’ERO. L’empresa en cap moment va dir que si firmàvem l’ERO s’oblidaria de fer-nos tornar el plus conveni, però qui ho va posar damunt la taula fou la seua marca blanca, la CSIF. Són ells els que van intentar lligar la negociació amb el plus conveni davant la satisfacció poc dissimulada de l’empresa. En qualsevol cas, no és difícil endevinar que si els sindicats haguérem firmat l’ERO, hui no estaríem parlant del plus conveni.

Però si algú té el cap molt tancat i no s’ho creu, el que ha de fer és preguntar-se per què l’empresa ha començat a fer els descomptes pràcticament un any després de la sentència en la qual diuen basar-se. La resposta és que primer va utilitzar el plus com a xantatge durant la negociació de l’ERO i ara ha descobert que és una bonica manera de reduir el cost del finiquit i poder així tirar més gent al carrer amb el mateix cost.

I qui és l’empresa?: Dóna igual, Jaraba, Alejandro i Rosa son la mateixa cosa.

L’AUDIÈNCIA NACIONAL CITA EMPRESA I SINDICATS PER DECIDIR SOBRE LA SEUA COMPETÈNCIA EN LES DEMANDES CONTRA L’ERO

jutgeL’Audiència Nacional ha citat tots els sindicats i l’empresa a una “vistilla” per decidir sobre la seua competència en les demandes col.lectives contra l’ERO. La sessió se celebrarà dijous que vé dia, 20, a partir de les 10:45 h.

En la seua citació, l’Audiència Nacional reclama a l’empresa que aporte totes les “actes, comunicats i llistat d’afectats” de l’ERO, una informació (la dels llistats) que a dia de hui no tenim els sindicats a pesar d’haver-la exigit insistientment i de que la Inspecció de Treball també la va reclamar al passat mes d’agost.

Una vegada escoltades totes les parts, l’Audiència Nacional haurà de decidir si es declara competent i assumeix el cas o si, en cas contrari, es declara incompetent com ja ha fet el TSJ de la Comunitat Valenciana. En este segon supòsit, hauria de ser un Tribunal Suprem qui finalment resolguera.

Per altra part, fonts de l’Audiència Nacional també ens han confirmat que la demanda de la Intersindical contra l’ERO ja ha arribat a este tribunal i en els pròxims dies s’acumularà a les demandes que ja estan en Madrid.

DEMANDA CONTRA L’ERO DE RTVV: ACÍ O ALLÀ, EL QUE SIGA, QUE SIGA JA

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana s’ha inhibit en la demanda de l’ERO en favor de l’Audiència Nacional. Des de la Intersindical l’únic que podem dir és que considerem negatiu qualsevol tipus d’ajornament. Coherentment amb això, no anem a recòrrer la decisió del TSJ.

 MALAURADAMENT, ACÍ NO HI HA RES CLAR

justicia-2-300x299 La postura del TSJ no tanca el conflicte. D’una banda, l’empresa ja ha avançat que la va a recórrer. D’altra, cal recordar que l’Audiència Nacional encara no ha obert la boca i que tampoc es pot descartar que també s’inhibisca, cosa que acabaria creant un conflicte de competències que podria acabar en el Tribunal Suprem.

No cal dir que per a nosaltres el millor hauria sigut que es realitzara el juí que havia fixat el TSJ per al 6 de novembre. La realitat és que ara mateix no hi data de celebració ni a València, ni a Madrid.

ES MILLOR MADRID O VALÈNCIA?

Nosaltres pensem que no hi ha més garanties de tombar l’ERO en un lloc que en l’altre. Per a la Intersindical el futur de l’ERO no dependrà de que el juí es realitze a València o a Madrid, sinó de la solidesa dels nostres arguments. I això si que ho podem dir alt i clar: hem presentat demandes molt sòlides i argumentades i anem a continuar deixant-nos la pell per tal que els treballadors tinguen la millor defensa dels seus drets i interessos.

HI HA ALGUNA BONA NOTÍCIA?

La hi ha. La bona notícia és que els quatre sindicats que hem recorregut l’ERO compartim arguments i que els quatre estarem junts tant si el juí es fa a València com si finalment es fa a Madrid.

I l’empresa, a favor de qui juga?: Nosaltres estem convençuts que ni del TSJ ni de l’AN. El seu joc és ajornar tot el que puga la resolució de l’empastre que ha fet. Entre altres coses perquè seria molt patètic i extraordinàriament negatiu per a ella arribar al juí sense haver aplicat ni un vint per cent d’un ERO fet a correcuita en ple mes d’agost i aprovat amb nocturnitat i traïdoria pel Consell d’Administració de RTVV.

L’AUDIÈNCIA NACIONAL SUSPÉN EL JUI DE L’ERO PREVIST PEL DIA 26 MENTRE ES RESOL EL CONFLICTE DE COMPETÈNCIES

L’Audiència Nacional ha suspés  el judici sobre la demanda col·lectiva de l’ERO  de RTVV plantejada per CCOO i CGT, que inicialment estava previst per al dia 26 de novembre. L’Audiència, en un acte datat el 6 de novembre i entregat a les parts divendres passat, ha donat un termini de 3 dies  perquè sindicats, empresa i Ministeri Fiscal es posicionen sobre la competència de la sala del social de l’Audiència per a jutjar l’ERO.

Esta decisió de l’Audiència Nacional és conseqüència de la qüestió de competències  plantejada  per RTVV. L’empresa havia demanat que l’Audiència es declare incompetent per a jutjar l’ERO atés que els afectats pel mateix pertanyen a centres radicats a la Comunitat Valenciana, per la qual cosa l’àmbit jurisdiccional competent seria el TSJ de la Comunitat Valenciana.

En el seu acte, l’Audiència Nacional també aporta una comunicació de la Direcció General d’Ocupació del Ministeri de Treball i Seguretat Social on s’informa que este organisme no ha tingut competències sobre l’ERO de RTVV en ser competència administrativa de la Direcció General de Treball de la Comunitat Valenciana.

QUE LA JUSTÍCIA ES PRONUNCIA EL MÉS PROMPTE POSSIBLE  

Esta és la segona volta que es suspén un judici relacionat amb l’ERO de RTVV. La primera vista suspesa, sobre la demanda plantejada per Intersindical Valenciana,  s’havia d’haver celebrat el passat 6 de novembre al TSJ-CV, però una qüestió de competències similar presentada per CCOO va fer que l’Alt Tribunal postergara el judici a l’espera d’esclarir quin és l’àmbit judicial on s’ha de resoldre la legalitat de l’ERO.

Intersindical Valenciana sempre ha entès que, d’acord amb la nova redacció de la Llei de Jurisdicció Social, l’àmbit natural per a pronunciar-se sobre la legalitat de l’ERO és el TSJ-CV. També considerem que seria desitjable que la Justícia es pronuncie el més prompte possible sobre esta qüestió. Fa 16 mesos que es va conèixer la voluntat de l’empresa d’acomiadar 3 de cada 4 treballadors i 3 mesos  de l’aprovació de l’ERO. A hores d’ara és evident que els treballs de PwC, Garrigues i RTVV han sigut de tot menys eficaços, transparents i adequats a la legalitat, tal i com demostraran els tribunals quan puguem exposar els nostres arguments.

Tot sembla apuntar que les quatre demandes (Intersindical, UGT, CCOO i CGT)  s’unificaran en una única instància i els quatre sindicats defensarem conjuntament els drets dels treballadors, com hem fet fins ara.

ALGUNA DE LES COSES QUE CAL SABER PER A NO PERDRE’S EN LES COSES DE L’ERO

Darrerament hem pogut comprovar que hi ha informacions contradictòries i confuses sobre moltes de les qüestions relacionades amb l’ERO. Una bona part d’esta situació està provocada per les recents modificacions legals i la falta de desplegament de la nova normativa. Fem un repàs a algunes de les qüestions que generen dubtes.

 QUIN TRIBUNAL ÉS COMPETENT PER ASSUMIR L’ERO DE RTVV?

Com ja sabeu, els sindicats discrepen a l’hora d’interpretar si la demanda de l’ERO de RTVV  correspon tramitar-la al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana o a l’Audiència Nacional. El que diu la Llei de Jurisdicció Social és el següent:

Article 7.b: Las Salas de lo Social de losTribunales Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los procesos de despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores de conformidad con lo previsto en los apartados 1 a 10 del artículo 124 de esta ley cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial no superior al de una Comunidad Autónoma.

Artículo 8.1: La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia de los procesos de despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores de conformidad con lo previsto en los apartados 1 a 10 del artículo 124 de esta ley cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma.

Com l’empresa ha manifestat que els únics treballadors afectats per l’ERO són els de Castelló, València i Alacant i ha exclòs explícitament els de Madrid i Barcelona, nosaltres entenem que la competència és del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. El fet que altres sindicats hagen optat per l’Audiència Nacional no significa que cap d’ells vaja a quedar al marge. En principi no cal descartar que hi haja dos juís, un a València el dia 6 de novembre per a les demandes de la Intersindical i UGT i un altre a Madrid el 26 de novembre per a les presentades per CCOO i CGT. Tampoc es pot descartar que algun sindicat plantege un conflicte de competències. Aleshores, hi hauria un sol juí i qui hauria de decidir on es fa seria el Tribunal Suprem. Vos avancem que la Intersindical no va a plantejar cap conflicte de competències perquè pot endarrerir la vista fins i tot durant mesos. Naturalment, el fet d’ajornar el juí no significaria de cap de les maneres la no execució de l’ERO, ja que l’empresa pot començar a aplicar-lo en el moment que vullga.

ÉS LEGÍTIMA L’ACTUACIÓ DE TOTS ELS SINDICATS?

Nosaltres no dubtem que tots estem fent el millor per defensar els treballadors. L’únic que no podem tolerar és la postura hipòcrita, falsa i insultant de la CSIF. Este sindicat, per exemple, es va oferir per tramitar les adreces dels treballadors al TSJ i, en fer-ho, sembla que està en el mateix vaixell que la resta de sindicats que han denunciat l’ERO. I no ho està.

Els treballadors han de saber que la CSIF, igual que USO, van votar a favor de l’ERO. No de l’aprovat definitivament pel Consell d’Administració, sinó la versió final que va plantejar l’empresa durant “la negociació”. I cap dels dos ha denunciat davant els tribunals esta massacre laboral i la forma com es pretén dur a terme.

A primera vista podria semblar que l’actuació d’estos sindicats no ha tingut cap transcendència perquè no tenen majoria en el Comité d’Empresa i, per tant, el seu vot no té efectes pràctics. No és així. De fet, pensem que són els responsables de que la negociació de l’ERO es tancara abans d’hora. Quan l’empresa va trencar les negociacions ho va fer recolzant-se en USO i CSIF. L’empresa també ha utilitzat ja en benefici propi la postura d’estos sindicats davant la Inspecció de Treball i no dubtem que continuarà fent-ho en el juí.

Juliol 2018
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
« febr.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
%d bloggers like this: