EL PLE DEL CONSELL APROVA ELS ESTATUTS DE LA NOVA RTVV

El govern valencià ha aprovat els estatuts de la nova RTVV, nascuda de la llei que a partir d’ara regularà la nostra empresa. Els estatuts, que entraran en funcionament en el moment de la inscripció de RTVV S.A. en el registre mercantil, regula els seus òrgans de direcció i de govern i ens deixa algunes perles.

NOUS OBJECTIUS SOCIALS

A banda dels objectius socials habitals en una empresa audiovisual, RTVV podrà participar i fer acords econòmics amb empreses privades del sector audiovisual, el que obri la porta a la compra de radiotelevisions amb problemas econòmics. De la mateixa manera, la nostra empresa pot ser a partir d’ara productora d’espectacles i editora de llibres, publicacions i periòdics, una novetat que no està inclosa en la llei.

MÉS CONTROL DEL GOVERN VALENCIÀ

El Ple del Consell es constitueix en la Junta General de la nova RTVV amb plens poders per a fer, desfer i decidir, el que accentua encara més el control polític sobre l’empresa. Dins d’este control, RTVV està obligada a fer de gabinet de premsa del govern valencià, que té capacitat de decidir la difusió d’aquells missatges que “estime necessaris”.

EL PRESIDENT DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ COBRARÀ O NO COBRARÀ?

Els estatuts de la nova empresa aprovats divendres passat pel govern valencià permetien cobrar al pròxim president del Consell “una quantitat fixa… adequada als seus serveis i responsabilitats, que serà feta efectiva de forma dinerària”. És la primera vegada que el càrrec de president del Consell d’Administració estaria remunerat en RTVV. Fins ara, els consellers, i el president del Consell, només cobraven dietes. Després de la filtració de la notícia, algun mitjà de comunicació ha afirmat que el Consell recularà en esta matèria i, finalment, no hi haurà sou per al president del Consell d’Administració.

PODER ABSOLUT DE LA DIRECTORA GENERAL

Rosa Vidal, la futura directora general de RTVV S.A., tindrà un poder pràcticament absolut en la nova empresa. Serà membre del Consell d’Administració, podrà ser també la presidenta de l’òrgan, tindrà una capacitat de contractació de fins a cinc milions d’euros i farà i firmarà el contracte-programa. Els consellers d’administració ni tindran el mateix poder que ella ni podran criticar-la en la premsa. Estan obligats a guardar silenci sense que la informació que coneguen puga ser objecte de divulgació “quan poguera tindre conseqüències perjudicials per a l’interés social”.

RES SE SAP DEL PATRIMONI IMMOBILIARI DE L’EMPRESA NI DEL CONTRACTE PROGRAMA

RTVV S.A. naix de la fusió de RAV S.A. i TVV S.A. i té el seu domicili social al CPP de Burjassot. Res es diu en els estatuts del patrimoni immobiliari de la nova empresa ni tampoc de la resta de les seus de la nova societat. Començarà a funcionar, com a molt tard, el pròxim 1 de gener. Del contracte-programa que la regularà encara no sabem res.  

L’OPOSICIÓ S’UNEIX EN CONTRA DE LA LLEI DE RTVV I PRESENTA CONJUNTAMENT UNA PROPOSTA ALTERNATIVA

El secretari general del PSPV, Ximo Puig, i els síndics parlamentaris de Compromís i Esquerra Unida, Enric Morera i Marga Sanz, han presentat este matí a les Corts una proposta conjunta i alternativa al model de RTVV que projecta el Partit Popular. 

Els tres caps de l’oposició han sol.licitat una radiotelevisió de servei públic, íntegrament en valencià, que garantisca la pluralitat i que dispose de mecanismes que permeten el control democràtic del director general i un Consell d’Administració on estiguen representats tots els partits polítics i els treballadors de la casa.

 Segons la proposta conjunta el Director General hauria d’estar elegit per una majoria qualificada que force el pacte entre els diversos partits polítiques presents en les Corts.

Ximo Puig ha dit que la nova llei és fonamental ja que RTVV és garantia de l’autogovern i de la identitat valenciana. A més, considera intolerable “el sobrecost provocat per la barbàrie” dels dirigents que en els últims anys han conduït l’ens. També ha afirmat que cal continuar treballant per una empresa “que recupere la credibilitat” i això passa per fer una radiotelevisió “de tots”.

El síndic de Compromís, Enric Morera, creu que el model del PP per a RTVV està basat en “l’especulació” ja que amb els diners públics “es pretén beneficiar empreses vinculades al PP” externalitzant tota la producció.

La síndica d’Esquerra Unida, Marga Sanz, ha afirmat que només “desenrotllant al màxim la producció pròpia” es podrà aconseguir un model que siga “sostenible” en el temps.

Està previst que la futura llei de RTVV s’aprove al voltant del pròxim 12 de juliol. El Partit Popular ha habilitat la primera quinzena de juliol per al tràmit parlamentari. 

Pots accedir al  text complet de l’esmena a la totalitat presentada per l’oposició amb un clic.

La plataforma “Sí a RTVV, la nostra” demana als grups parlamentaris que arriben a un consens sobre el nou model de RTVV

La plataforma “Sí a RTVV, la nostra”, ha dut hui a les Corts l’acord que han pres per unanimitat dels seus membres i el suport dels dels professionals i associacions que li fan costat  per tal d’ instar els grups parlamentaris  perquè arriben a un consens sobre el nou model de Radiotelevisió Pública. Recordem que l’anterior llei de creació de RTVV ja va ser fruit d’un consens simil·lar i pensem que és el moment d’anar més enllà per oferir a la societat valenciana un model de Radiotelevisió que siga un servei públic fonamental, en valencià i de qualitat.  Veure document.

El Comité d’Empresa proposa esmenes al projecte de llei de la Generalitat sobre RTVV

El Comité d’Empresa de RTVV ha proposat al Consell i a  les Corts Valencianes  la modificació de 22 articles, l’exposició de motius, la disposició addicional i la disposició transitòria primera del projecte de llei sobre la radiotelevisió pública valenciana.

L’òrgan de representació dels treballadors incideix en diversos aspectes de la llei: l’ús del valencià, RTVV com a servei públic, el control democràtic de l’empresa, els drets dels treballadors i el manament-marc.

L’ús del valencià

El Comité d’Empresa considera que RTVV ha de ser íntegrament en valencià en tots els seus canals de ràdio i de televisió i en les plataformes multimèdia. El valencià ha de ser la llengua vehicular d’esta empresa, que té com a objecte social prioritari el foment de la llengua i la cultura.

RTVV com a servei públic

Radiotelevisió Valenciana és un servei públic en totes les seues franges d’emissió. El Comité d’Empresa considera que la separació que fa el projecte de llei entre servei públic amb finançament de la Generalitat i el servei que no és públic i que no tindria finançament públic és incorrecta i profundament injusta. Esta empresa, com que hauria de ser íntegrament en valencià, és un servei públic que ha de ser protegit i finançat en la seua integritat.

El control democràtic de l’empresa 

El Comité d’Empresa de RTVV considera que éste és un dels punts més problemàtics de la llei i proposa una modificació íntegra del capítol per considerar que incideix en el control absolut de la Generalitat sobre l’empresa . Els representants dels treballadors creuen que l’elecció del director general ha de ser per majoria de tres quintes parts i no per majoria absoluta de les Corts Valencianes, com preveu el projecte de llei. El Comité insta a elegir la figura del director general per un consens parlamentari el més ampli possible per donar estabilitat i independència a la persona elegida.

Els drets dels treballadors

El Comité d’Empresa considera que el projecte de llei no salvaguarda els drets laborals  i sol.licita que es reforcen les garanties per tal de mantidre els drets econòmics,  l’antiguitat i la categoria laboral dels treballadors.

Mandat marc

El Comité d’Empresa exigeix que el mandat marc de RTVV quede fora de la llei i siga aprovat després del seu debat parlamentari a les Corts Valencianes. D’eixa manera demana que el primer mandat marc incloga també percentatges obligatoris de programació per franges horàries i un major impuls de la producció pròpia.

Clicant ací podeu consultar el detall de totes les esmenes.

Llei RTVV: El PP no fa cas a ningú i la Secretària Autonòmica de Presidència es troba fugida

El Partit Popular, amb la seua majoria absoluta, ha ajornat al 21 de juny la compareixença en les Corts de la secretària autonòmica de Presidència, Cristina Macías, per informar de la futura llei de RTVV. La compareixença, que estava prevista per a este matí, ha quedat ajornada i es produirà, per tant, una vegada la llei estiga tramitada i, inclús, aprovada per les Corts Valencianes.

 

Es dóna la circumstància que la llei, que va ser aprovada pel Ple del Consell ja fa molts dies, encara no ha sigut publicada al diari oficial de les Corts, el que impedeix saber exactament quin text es debatrà. Tampoc hi ha millors notícies sobre la Comissió de Control de RTVV, que fa vuit mesos que no es reuneix i que ja té data: el 29 de juny.

 Es tracta d’una situació surrealista, prepotent i que crea indefensió. El Consell diu que busca la transparència, el consens i el diàleg amb els grups parlamentaris i el Comité d’Empresa de RTVV però tot sembla apuntar que aprovarà la futura llei de la nostra empresa en solitari. Els grups parlamentaris de l’oposició s’han queixat als corredors del comportament del PP i afirmen que no poden aprovar una llei el text de la qual ni tan sols coneixen exactament.

 Els quatre membres del Comité d’Empresa que han assistit a la Comissió han reiterat, davant la premsa i els diputats, la seua oposició a esta llei i a l’ERO que tramita la Generalitat i han denunciat la manca total i absoluta d’informació i de voluntat de negociació que està mostrant la Direcció de RTVV. 

Reunió amb Compromís

Representants de Intersindical, CCOO, UGT i CGT ens hem reunit amb el  síndic de Compromís, Enric Morera, i el membre del Consell d’Administració de RTVV a proposta de Compromís, Rafael Xambó.  La reunió ha servit per intercanviar punts de vista sobre el  Projecte de Llei de RTVV que ha presentat el Consell, i que serà debatut en breu per les Corts, i l’aplicació de l’ERO.

Les dos parts hem coincidit que la nova llei condemna definitivament el valencià com a llengua vehicular de RTVV en limitar-se a dir que la ràdio i la televisió públiques el difondran, quan abans un dels objectius era el foment de la nostra llengua. El projecte tampoc recull algunes de les recomanacions fetes pel Consell Valencià de Cultura, com ara la necessitat de conservar el patrimoni audiovisual a través del departament de Documentació.

El nou marc legislatiu reforça l’amenaça contra els llocs de treball a RTVV , en limitar el caràcter públic als informatius i poc més,  i tampoc garanteix que el sector audiovisual valencià puga revitalitzar-se. Com diu el nostre lema, els treballadors no som els culpables, tesi que comparteix Compromís, formació que ens ha confirmat la seua voluntat de presentar una esmena a la totalitat al projecte presentat pel Consell i de fer costat als sindicats de classe en la nostra lluita per mantenir els llocs de treball.

Aquest no és el model de RTVV que volem

La futura llei de RTVV que està a punt de començar el seu tràmit parlamentari ens presenta la incongruència d’una ràdio i una televisió que privatitza una bona part del seu contingut alhora que es planteja una participació en empreses privades. També converteix el Director General en un veritable emperador que mana de tot i que el Govern pot imposar amb més facilitat que a un simple membre del Consell d’Administració. Ell és el que elabora el contracte-programa i el que fa i desfà. També ens preocupa la falta de concreció sobre el futur dels treballadors. Al final, la impressió que dóna el projecte de llei és que no aspira a crear un veritable servei públic, sinó una ràdio i una televisió institucional.

PRIVATITZEM LA PÚBLICA, COMPREM LA PRIVADA

 RTVV es constitueix jurídicament com una societat mercantil única i de titularitat pública amb el nom de Grup Radiotelevisió Valenciana S.A. que englobarà inicialment la ràdio, la televisió i l’actual ens.

El nou avantprojecte obri la porta a la privatització d’una part de l’empresa pública i, curiosament, a la compra de capital de les empreses privades del sector audiovisual. En concret, es preveu que pràcticament tota l’empresa és objecte d’una possible privatització amb l’eufemística nomenclatura del “compliment de les quotes que els corresponguen a les empreses del sector audiovisual”. Queden fora de la cessió a tercers únicament “la producció i edició dels programes informatius”.

Paral.lament, RTVV S.A. podrà constituir o participar d’altres societats anònimes privades dedicades a la comunicació audiovisual. Dit d’una altra manera, que RTVV podrà comprar capital de productores o empreses audiovisuals prèvia autorització del govern valencià.

 CONTRACTE-PROGRAMA: MÉS PREGUNTES QUE RESPOSTES

 RTVV S.A. es finançarà amb un sistema mixt que combinarà els ingressos per publicitat amb les aportacions de la Generalitat. Les aportacions finançaran únicament els serveis considerats de caràcter públic. Un contracte-programa trianual firmat entre el Consell i RTVV establirà les bases per al finançament de l’empresa, els ingressos, les inversions, el contingut de la programació de la ràdio i la televisió i el compliment d’objectius.

Les prioritats de difusió que es marca la llei són molt peculiars. Segons estes, les principals seran difondre les activitats del Consell, de les Corts, els actes oficials d’especial transcendència, la publicitat institucional de la Generalitat i els espais gratuïts previstos en la normativa electoral. Estem parlant d’una RTVV pública o d’una RTVV institucional?

Igualment cridaneres són les prioritats a l’hora de transmetre esdeveniments esportius, ja que les màximés són les competicions internacionals que se celebren a la Comunitat Valenciana, per exemple, la Fórmula 1. Curiosament la promoció de l’esport de base i l’autòcton, figuren en l’últim lloc.

L’avantprojecte de llei no concreta en cap moment que la Generalitat assumeix el deute generat per RTVV i les seues societats.

 LA NOVA LLEI I LA SUBROGACIÓ DEL PERSONAL

La futura llei estableix que el Grup es subrogarà les relacions jurídiques, drets i obligacions de naturalesa laboral, convencional i extraconvencional, i de la Seguretat Social “dels treballadors que s’incorporen al nou grup”. En la incorporació es concreta que es respectaran les categories professionals, l’antiguitat i els drets econòmics adquirits, així com els drets socials “dels treballadors que s’incorporen al Grup RTVV” que volem entendre que són tots. Esta formulació hauria de significar que el simple pas d’una empresa a una altra no va a tindre cap cost laboral.

En qualsevol cas, cal destacar que la formulació esmentada és més positiva que l’emprada en la RTV gallega on no es parla de cap tipus de subrogació del personal, però si es diu que la incorporació del personal a la nova Corporació es farà mitjançant proves de selecció públiques.

TOT EL PODER PER AL DIRECTOR GENERAL

 La proposta del Consell que està a punt de començar el seu tràmit parlamentari multiplica el poder del Director General. Este serà elegit per les Corts, però únicament requerirà majoria absoluta. Ésa dir,: serà més fàcil d’elegir que un simple membre del Consell d’Administració. A efectes pràctics significa que el PP té garantit un Director General al seu gust durant sis anys.

El nou Director General tindrà molt més poder que ara al si del Consell d’Administració, fins l’extrem que serà l’encarregat de substituir el President en cas de vacant, absència o malaltia i que ell mateix podrà ostentar eixe càrrec compaginant-lo amb el de Director General de forma permanent al llarg de tot el seu mandat. Dos al preu d’un.

El Director General també és l’encarregat d’elaborar el contracte-programa, que és tant com encarregar-lo de definir el model de la ràdio i la televisió i el seu abast com a servei públic. 

EL VALENCIÀ, UNA ALTRA OCASIÓ PERDUDA

  En l’articulat s’estableix que RTVV “utilitzarà preferentment el valencià en la prestació del servei de comunicació audiovisual”. Considerem que s’ha perdut una magnífica oportunitat d’avançar més enllà de les vagues declaracions de principis que res concreten i , per tant, a res obliguen. De fet, entre els objectiu de la nova llei, la difusió i protecció del valencià es posen al mateix nivell que “la promoció de la cultura, l’esport i la identitat pròpia de la Comunitat Valenciana”.

 I, COM SEMPRE, UN CAPÍTOL DE BONES INTENCIONS …

 Els principis d’actuació de la nova corporació seran “l’absoluta independència sense que puga rebre instruccions del Consell”, donar cabuda a totes les opcions i opinions presents a la societat valenciana i “mostrar els fets amb equanimitat, separant l’opinió i el relat fàctic”. I tot això, amb un Director General que continua sent el criat del Govern i amb un poder encara més absolut que ara. 

Veure l’avantprojecte de llei

Juliol 2018
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
« febr.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
%d bloggers like this: